• ภาษา
 • 063-228-8821 ,065-983-2298  1-210414114R5447.jpg
  เนติบัณฑิตนิรันด์  ทองศักดิ์  ประวัติการศึกษา

  · จบปริญญาโทด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ.2541 (ค.ศ.1998)

  · ทนายความในสังกัดเนติบัณฑิตยสภา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2545 (ค.ศ.2000-2002)


  ประวัติการทำงาน

  เป็นทนายในสังกัดของ MDR Law Firm นับแต่ปี พ.ศ.2556 (ค.ศ.2013)


  สาขาความเชี่ยวชาญ

  การดำเนินคดีฟ้องร้องทางกฎหมายและบริการข้อมูลทางกฎหมาย

  · การดำเนินการฟ้องร้องในคดีแพ่งและพาณิชย์ การดำเนินการฟ้องร้องในคดีอาญา การดำเนินการฟ้องร้องในคดีปกครอง

  · ร่างคำฟ้อง คำให้การ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นอุทธรณ์ ต่อศาลฎีกา 
 • สอบถามทางโทรศัพท์
 • สอบถามทางวีแชท
 • สอบถามทางออนไลน์
  เชิญท่านฝากข้อความ
 • 063-228-8821

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปยังเบอร์ไทยด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว
  สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว