• ภาษา
 • 063-228-8821 ,065-983-2298  1-210414115056126.jpg
  เนติบัณฑิตสายันต์  ผิวฉิมพลี  ประวัติการศึกษา

  · จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005)


  ประวัติการทำงาน

  · เป็นทนายให้แก่บริษัท โฮมเอ็มเอ็มเอ็ม จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2558 ดูแลจัดการร่างเอกสารคดีความ อาทิ คดีการส่งตัวกลับ คดีอาญา คดีฉ้อโกงนายจ้าง คดีติดสินบน เป็นต้น 

  · ทำหน้าที่ทนายความสำนักงานกฎหมายพาณิชย์ไทย ในปี พ.ศ.2558 ดูแลธุรกิจสินเชื่อของธนาคารออมสิน หน้าที่หลักคือดูแลจัดการคดีความที่เกี่ยวข้องกับการค้ำประกันเงินกู้ และการจำนอง

  · เป็นทนายในสังกัดของ MDR Law Firm ตั้งแต่ปี ค.ศ.2558


  สาขาความเชี่ยวชาญ

  คดีความทางอาญา

  คดีประเภทหมิ่นประมาท การชดใช้ค่าสินไหมทางแพ่งต่อคดีปะทุษร้ายทางร่างกาย การฉ้อโกงนายจ้าง เป็นต้น 

  คดีความทางแพ่ง

  · การละเมิดสัญญาการแบ่งทรัพย์มรดก

  · การเพิกถอนนิติกรรมซึ่งเป็นการฉ้อฉลและยักยอกเงิน

  · คดีความละเมิดสัญญาการซื้อขายและการขับไล่

  · คดีความที่เกี่ยวข้องกับข้อสัญญาในการก่อสร้าง

  · คดีความเกี่ยวกับการซื้อขายห้องชุด
 • สอบถามทางโทรศัพท์
 • สอบถามทางวีแชท
 • สอบถามทางออนไลน์
  เชิญท่านฝากข้อความ
 • 063-228-8821

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปยังเบอร์ไทยด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว
  สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว