• ภาษา
 • 063-228-8821 ,065-983-2298


  ประวัติโดยสังเขปของแมนดาริน


  มีชื่อเสียงในด้านกฎหมาย ซึ่งมาจากประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาถึง 13 ปี  แมนดารินเป็นสำนักงานกฎหมายมืออาชีพในประเทศไทยนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ 13 ปีที่แล้ว เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางกฎหมายที่ครอบคลุมแก่ผู้ว่าจ้าง รวมถึงการแก้ต่างและดำเนินการในคดีทางอาญา การแก้ต่างผู้ต้องสงสัยในคดีทางการค้า ข้อพิพาทในสัญญา ข้อพิพาทในครอบครัว และข้อพิพาทสำหรับการสมรส

  แมนดารินตั้งขึ้นบนหลักการของความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในประสิทธิภาพ และความเป็นมืออาชีพ ผสมผสานประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจเข้ากับสาขากฎหมาย สามารถติดตามการบริการขั้นสูงของเราที่มีประสิทธิภาพ ความคล่องตัวและความใกล้ชิด และจัดทำแนวทางทางกฎหมายที่ใช้ได้จริงและเป็นข้อกำหนดที่เหมาะสมแก่ผู้ว่าจ้าง


  พวกเรามีทนายความมืออาชีพจำนวนมากที่ได้รับการฝึกฝนมากว่าสิบปีเพื่อให้บริการแก่ท่าน ทนายความส่วนใหญ่จบการศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายชั้นนำของประเทศไทย สมาชิกของคณะทนายบางคนเคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ในรัฐบาล พวกเขาคุ้นเคยกับกฎหมายไทย และสามารถปรับแต่งแนวทางด้านกฎหมายให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน พวกเรามุ่งมั่นที่จะบรรลุขั้นสูงสุดในการให้บริการ การบริการหลักของเราได้แก่: การแก้ต่างในดีอาญา ข้อพิพาทด้านสัญญา การเรียกร้องหนี้ การชดเชยอุบัติเหตุจราจร การแบ่งมรดก ฯลฯ เป็นต้น


  พวกเราจัดหาแนวทางแบบครบวงจรสำหรับองค์กรธุรกิจและบุคคล เพื่อปกป้องสิทธิทางกฎหมายและผลประโยชน์ของคู่ความตามกฎหมาย ดังนั้นแมนดารินจึงได้จัดตั้งหน่วยงานพิเศษจำนวนมาก รวมถึงทนายความในสาขาต่าง ๆ ดำเนินการร่วมมือกันเพื่อให้บริการทางกฎหมายที่มีความแม่นยำสูงแก่ผู้ว่าจ้าง
    ขอบเขตกิจการ    การฟ้องร้องทางอาญา

  Criminal Action

  การฟ้องร้องทางแพ่ง

  Civil Action

  การสมรสแต่งงานและครอบครัว

  Marriage and family
  ข้อพิพาทสัญญา

  Contract Dispute

  การตรวจสอบการดำเนินงานตามหน้าที่

  Responsible Investigation

  การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

  Accounting / Auditing  1-210406161203F8.jpg


  ปรัชญาของแมนดาริน


  ให้แมนดารินเป็นที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพของท่าน


  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พวกเรายึดมั่นในหลักปฏิบัติความเป็นมืออาชีพและความสนใจของผู้ว่าจ้างเป็นอันดับแรก เพื่อให้บริการลูกค้าด้วยบริการที่มีท่านภาพสูง เราเข้าใจดีว่าผู้ว่าจ้างมีความกระตือรือร้นที่จะหาทางแก้ไขเมื่อพบปัญหาทางกฎหมายที่ยากลำบาก ในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา แมนดารินได้ดำเนินการฟ้องร้องทางอาญาและทางแพ่งจำนวนมาก เข้าร่วมในการระงับข้อพิพาทด้านสัญญา ดำเนินการการชำระบัญชีทางทรัพย์สินและหนี้ของธุรกิจ ปรับโครงสร้างองค์กรฯลฯ เป็นต้น สั่งสมประสบการณ์ทางกฎหมายและประสบการณ์ในทางปฏิบัติมากมายสามารถให้บริการและคำปรึกษาด้านกฎหมายอย่างมืออาชีพแก่ลูกค้าได้  1-19122514153RJ.jpg
  ติดต่อพวกเรา


  【สอบถามทางโทรศัพท์】:063-228-8821,065-983-2298  

  【เวลาทำการ】:จันทร์-ศุกร์ 9 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกา 
  【ที่อยู่】:92/15 ชั้น 8 ของอาคารสาธรธานี2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
  【ที่อยู่】:92/15, 8th floor of Sathorn Thani Building 2, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500
  【วิธีการเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ:】:
   1、นั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีช่องนนทรี ออกทางออก 2 ของสถานี และเดินอีก 10 เมตรไปยังอาคารสาทรธานี

   2、ผ่านโถงอาคาร 1 ไปยังอาคาร 2 ขึ้นลิฟต์ฝั่งซ้ายไปยังชั้น 8 ของอาคาร เลี้ยวซ้ายจะพบสำนักงานกฎหมายแมนดาริน
   ช่องทางการปรึกษาด่วน

  สอบถามทางโทรศัพท์:063-228-8821,065-983-2298 

  E-mail: mandarinlawfirm@gmail.com


  1-2001201J9422C.jpg1-2001201J950O0.jpg1-2104031K21X16.jpg  LINE ID:mdrlawFacebook ID:mdrlawWhat's app: +66 632288821

  1-2104061612432b.jpg1-210406161255L3.jpg
  ทนายความระดับสูงแห่งสำนักงานกฎหมายแมนดารินยินดีให้บริการ

  We have many professional lawyers for you


  1-210414114431H9.jpg


  1-210414114P1525.jpg


  1-210414114R5447.jpg
  เนติบัณฑิตวิริยะ  พิริยาภิญโญพงศ์
  เนติบัณฑิตคณุตม์  ฉัตรวรวิทย์
  เนติบัณฑิตนิรันด์  ทองศักดิ์  ทำงานทนายความและที่ปรึกษาด้านกฎหมายตั้งแต่ พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นเวลากว่า 20 ปี สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ : การฟ้องร้องและการแก้ต่างคดีความทางกฎหมาย การให้ข้อมูลทางกฎหมาย การบังคับคดี การดำเนินการพิจารณาตัดสิน ข้อพิพาทด้านทรัพย์สิน การจดทะเบียนธุรกิจ การจัดตั้งบริษัทและหอการค้า
  เรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2555 (ค.ศ.2008-2012) เป็นทนายในสังกัดของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) ตั้งแต่ปี ค.ศ.2556 และเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของระบบสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย
  มีประสบการณ์ด้านการเป็นทนายความมากว่า 20 ปี และได้รับใบรับรองจากเนติบัณฑิตยสภา สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ : การดำเนินการฟ้องร้องคดีแพ่งและพาณิชย์  การดำเนินคดีฟ้องร้องทางอาญา รับประกันผู้ต้องสงสัย  ร่างคำฟ้อง คำให้การ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นอุทธรณ์ ต่อศาลฎีกา การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจและการเงิน


  1-210414114Z3292.jpg


  1-210414114925V5.jpg


  1-21041411494W56.jpg
  เนติบัณฑิตกมล  ยิ้มละมัย
  ทนายพงศ์สิทธิ์  เทพไกลวัล
  เนติบัณฑิตมิตรชัย  ทำงานด้านทนายความและคดีทางกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นบุคคลที่ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิด สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ การให้บริการข้อมูลด้านกฎหมายและคดีความที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดำเนินคดีการฟ้องร้องและประกันตัวคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทการสมรสและครอบครัว ข้อพิพาทแรงงาน คดีปกครอง ข้อพิพาทด้านในกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดิน เป็นต้น เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมผู้ถูกขุมขัง เขียนร่างเอกสารทางกฎหมาย จดหมายทนาย เป็นต้น 
  จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005) รับพิจารณาการฟ้องร้องคดีทางแพ่งและอาญา คดีความที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางทรัพย์สิน ร่างรายงานการสอบสวนคดี การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การโอนธุรกรรมซื้อขาย ให้คำปรึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ เป็นต้น ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรบริษัทหลังล้มละลายของ และเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้แก่บริษัท 
  มีประสบการณ์ด้านการเป็นทนายความม2559 กว่า 30 ปี และได้รับใบรับรองจากเนติบัณฑิตยสภา  สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ สิ่งที่ครอบคลุมการจัดตั้งและการกำกับดูแลองค์กร การแก้ต่างในคดีการฟ้องร้องแพ่งและอาญา ข้อพิพาทการปะทุษร้ายทางร่างกาย ข้อพิพาทที่ดิน ข้อพิพาททางกฎหมายการศุลกากรและโลจิสติกส์ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ ข้อพิพาทการสมรสและการแบ่งมรดก เป็นต้น 


  1-210414115020I4.jpg


  1-21041411503U22.jpg


  1-220111004321109.jpg
  เนติบัณฑิตวรายุต
  เนติบัณฑิตวรรณพันธ์
  ทนายความสะพาน  ดำรงตำแหน่งเป็นเนติบัณฑิตนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน ได้รับใบรับรองทนายความผู้ลงนามการประเมินผลกระทบ ของประเทศไทยในปี 2559 เชี่ยวชาญในการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อชาวต่างชาติในประเทศไทย สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ ข้อพิพาททางแพ่งและอาญา การได้รับการประกันตัวหรือปล่อยตัวโดยการมีทัณฑ์บน ข้อพิพาทหนี้ ข้อพิพาททรัพย์สินทางปัญญา ข้อพิพาทแรงงาน ข้อพิพาทเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ การให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลด้านกฎหมาย ตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ สนธิสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย ร่างข้อเงื่อนไขทางสัญญา ดำเนินการการตรวจสอบข้อมูลเพื่อทำการการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการสื่อสารกับ BOI
  นิติศาสตรมหาบัณฑิตจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดียและมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบวิชาชีพทนายความด้านกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ที่ปรึกษากฎหมายภาษาอังกฤษมืออาชีพ เชี่ยวชาญด้านคดีแพ่งและอาญา ข้อพิพาทแรงงานและการจ้างงาน การทบทวน/ร่างเอกสารทางกฎหมาย


  แผนที่สำนักงานกฎหมาย


  1-2104061625522L.jpg


  1-21041414355M03.jpg

  1-210406161933931.jpg
  สำนักงานกฎหมายที่น่าเชื่อถือในประเทศไทย  สำนักงานกฎหมายแมนดาริน ตั้งอยู่ ณ ศูนย์กลางธุรกิจการเงินที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 ของอาคารสาธรธานี 2 (จุดสังเกตคือ ตรงข้ามตึกมหานครของกรุงเทพฯ ) พวกเรายินดีต้อนรับและให้คำปรึกษา พวกเรามอบความไว้วางใจที่และรับประกันแก่ผู้ว่าจ้างทุกท่าน  1-2104061IFE44.jpg


 • สอบถามทางโทรศัพท์
 • สอบถามทางวีแชท
 • สอบถามทางออนไลน์
  เชิญท่านฝากข้อความ
 • 063-228-8821

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปยังเบอร์ไทยด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว
  สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว