กิจการสำคัญ

Core business

แมนดารินเป็นผู้ดูแลกฎหมายส่วนตัวของท่าน

ศักยภาพอันมหาศาล ทนายความหลายท่านมีท่านวุฒิสูง ซึ่งคุ้นเคยกับขอบเขตการใช้และข้อจำกัดของนโยบายทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันของไทย

ความได้เปรียบทางทรัพยากร : แมนดารินและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของไทยมีการรักษาความสัมพันธ์อันดี การดำเนินการอย่างราบรื่น

กฎหมาย การบริการโดยรวม

Legal Service

 • การฟ้องร้องทางอาญา

  ดำเนินการการปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ต่าง จัดการ พิจารณาทางปกครองใหม่และการดำเนินคดีในคดีทางอาญาต่าง ๆ รวมไปถึงวางระเบียบกลยุทธ์ในการแก้ต่างทางคดีต่อแต่ละบุคคล
 • การฟ้องร้องทางแพ่ง

  เป็นตัวแทนในการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางแพ่ง ร่างและตรวจสอบข้อตกลง เป็นตัวแทนหรือเข้าช่วยเหลือในการเจรจาของผู้ว่าจ้าง รักษาการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วม เป็นต้น
 • การสมรสแต่งงานและครอบครัว

  ดำเนินหน้าปฏิบัติแทนในคดีเกี่ยวกับการสมรสและครอบครัว ซึ่งรวมไปถึง คดีหย่าร้าง การแบ่งทรัพย์สิน สิทธิการเลี้ยงดูบุตร/บุตรี คดีมรดก เป็นต้น
 • ข้อพิพาททางสัญญา

  เป็นตัวแทนในข้อพิพาททางสัญญา วางระเบียบกลยุทธ์ในการจัดการข้อพิพาท โดยมีทนายในการเป็นตัวแทนการไกล่เกลี่ย เจรจา ดำเนินคดีความ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายในวงกว้างต่อผู้ว่าจ้าง
 • การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ

  ตรวจสอบภูมิหลังธุรกิจ ตรวจสอบการรับรองทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์อย่างถูกกฎหมาย ตรวจสอบการพาณิชย์ เพื่อเตรียมพร้อมกับความเสี่ยง ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และปกป้องข้อมูลผู้ปฏิบัติแทนอย่างเป็นความลับและเข้มงวด
 • การประกันตัวและการปล่อยตัวโดยการมีทัณฑ์บน

  ทนายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติแทนมีหน้าที่ช่วยเหลือในการเข้าพบ ทำความเข้าใจคดีความ รวบรวมพยานหลักฐานที่เอื้อประโยชน์ ช่วยเหลือสิทธิในการประกันตัว การพิจารณาของศาล
 • การเยี่ยมในเรือนจำ

  ทนายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติแทนมีหน้าที่ช่วยเหลือในการเข้าเยี่ยม ทำความเข้าใจสถานการณ์คดีความโดยอิงจากภววิสัย เพื่อพยายามบรรลุการร้องขอการประกันตัวในระหว่างการพิจารณาคดี ดำเนินการแก้ต่างทางกฎหมาย
 • การฟื้นตัวจากหนี้

  ใช้ความรู้ทางกฎหมายและเทคนิคการติดตามหนี้อย่างชำนาญ ทดลองการโต้ตอบในรูปแบบต่าง ๆ ช่วยเหลือติดตามพันธะหนี้และจำนวนเงินที่ติดค้างอันซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ค้นหาเพิ่มเติม

  การบริการด้วยความพิถีพิถัน

  Meticulous service

  ◉ ข้อพิพาททางเศรษฐกิจ

  ◉ ข้อพิพาทด้านการลงทุน

  ◉ ข้อพิพาทด้านการปรับปรุงและตกแต่ง (สถานที่)

  ◉ ข้อพิพาททางสัญญา

  ◉ ข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์

  ◉ ทรัพย์สินทางปัญญา

  ◉ ข้อพิพาททางการแพทย์

  ◉ ข้อพิพาททางบริษัท

  ◉ การควบรวมอุตสาหกรรม

  ◉ การจัดระบบใหม่หลังล้มละลาย

  ◉ ได้มาตรฐาน

  ◉ โครงการจัดหาด้านการเงิน

  ◉ การดูแลกิจการบริษัท

  ◉ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

  ◉ การโอนหุ้น

  ◉ การจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้า

  ◉ ข้อพิพาทแรงงาน

  ◉ การแบ่งทรัพย์สิน

  ◉ การแบ่งหุ้น

  ◉ การฟ้องหย่า

  ◉ ข้อพิพาทการรับมรดก

  ◉ การดำเนินการเพื่อได้มาซึ่งสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร (อำนาจปกครองผู้เยาว์)

  ◉ ข้อพิพาทในการแบ่งสมบัติ

  ◉ การสืบทอดพินัยกรรม

  ◉ >การทำพินัยกรรม

  ◉ การชำระหนี้มรดก

  ความชำนาญเป็นเลิศ โดยแมนดารินไม่เหมือนใคร
  พวกเรามีคณะทนายความมืออาชีพและแหล่งข้อมูลด้านกฎหมายที่มีความเพียบพร้อม เพื่อให้บริการทางกฎหมายที่มีท่านภาพและครบวงจรแก่ผู้ว่าจ้าง

  กระบวนการขั้นตอนบริการทางกฎหมาย

 • สอบถามทางออนไลน์
 • ลงนามในสัญญา
 • แผนการเจรจา
 • ทนายความตอบคำถามและอธิบายอย่างชำนาญ

 • ติดตามแก้ปัญหาตลอดกระบวนการขั้นตอน

 • สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว