• ภาษา
 • 063-228-8821 ,065-983-2298


  การฟ้องร้องทางอาญา


  MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) เชี่ยวชาญในการดำเนินการแก้ต่างทางอาญาอันแยกจากการดำเนินการฟ้องร้องและอนุญาโตตุลาการ และมีคณะทนายชุดพิเศษสำหรับการแก้ต่างทางอาญาต่อคดีความอาชญากรรมที่เกิดจากหน่วยงานธุรกิจเอกชน พวกเราใช้ตัวอย่างคดีความเพื่อพิสูจน์ศักยภาพและความชำนาญ ประสานปฏิบัติการแก้ต่างและจัดการด้านอาญาแทนในส่วนของอาชญากรรมทางการพาณิชย์ การเป็นตัวแทนของการพิจารณาทบทวนใหม่ทางปกครองและการดำเนินคดีการฟ้องร้อง ร่างระเบียบกลยุทธ์พิเศษในการแก้ต่าง แมนดารินเป็นสำนักงานกฎหมายที่เชี่ยวชาญการแก้ต่างทางอาญาในกรุงเทพฯ ทุ่มเทเพื่อให้บริการสำหรับคู่ความทุกท่าน ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของท่าน 
    ขอบเขตกิจการ      อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด


   อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน คดีฉ้อโกง


   คดีฉ้อโกง   อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผิดกฎหมาย


   อาชญากรรมโดยใช้ประโยชน์จากหน้าที่


   อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   คดีความที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบ


  ►  ความผิดต่อศีลธรรมคดีการข่มขืน การข่มขืนเด็กหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ การนำเข้าการค้าประเวณี การค้าประเวณี


   อาชญากรรมจากการปะทุษร้ายทางร่างกาย:การฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา การทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนา อาชญากรรมของการทำแท้ง อาชญากรรมอันเกิดจากการทอดทิ้ง (บุตรหรือผู้สูงอายุ)   ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง:อาชญากรรมจากการบังคับผู้อื่น อาชญากรรมการกักขังหน่วงเหนี่ยว อาชญากรรมจากการค้ามนุษย์ การลักพาตัว การชิงตัว การเปิดเผยความลับผู้อื่น กระทำอันเป็นภัยทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง


   อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน:คดีการลักทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การยักยอกฉ้อฉล การบุกรุกเข้าบ้าน การขัดขวางสิทธิเรียกร้องในการชำระหนี้ การข่มขู่กรรโชก  ความผิดฐานทำลายทรัพย์สินโดยเจตนา


   ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน:ความผิดฐานวางเพลิง ความผิดฐานวางระเบิด กระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท  การกระทำอันเป็นภัยต่อทรัพย์สินสาธารณะ การไม่ปฏิบัติตามหลักข้อกำหนดในการก่อสร้าง การทำให้เกิดขัดข้องแก่การใช้น้ำ การทำลายทรัพย์สินสาธารณะ การขายอาหารและเวชภัณฑ์ปลอม    อาชญากรรมต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน: อาชญากรรมของการมีส่วนร่วมในสมาคมลับเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย อาชญากรรมจากการรวมตัวกันเพื่อขัดขวางระเบียบสังคม


   อาชญากรรมทางการค้า:การขายสินค้าลอกเลียนแบบ การโฆษณาปลอม และการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า


  ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงและเปลี่ยนแปลง: การปลอมแปลงเงินตรา ตั๋วเงิน และเอกสาร   ความผิดทางอาญาอื่น ๆ:ประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้หลังดื่มสุรา การทะเลาะวิวาท การปะทุษร้ายโดยประมาท ดูหมิ่นผู้อื่น เป็นต้น

  บริการที่พวกเราสามารถให้ได้
  · ทำหน้าที่แทนคู่ความในการรายงานความผิดและกล่าวฟ้องร้องโทษในคดีอาญา


  · ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาในขั้นตอนการสอบสวน


  · ทำหน้าที่เป็นผู้แก้ต่างให้แก่ผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาในขั้นตอนการสอบสวน จำเลยในขั้นตอนการพิจารณาคดีและผู้ยื่นอุทธรณ์


  · เป็นตัวแทนของผู้ถูกกระทำในการดำเนินคดีทางอาญาและดำเนินการฟ้องร้องทางอาญาพ่วงความผิดทางแพ่ง


  · เป็นตัวแทนในนามของคู่ความในการดำเนินการยื่นอุทธรณ์คดีทางอาญาและกิจกรรมทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม


   ช่องทางการปรึกษาด่วน

  สอบถามทางโทรศัพท์:063-228-8821,065-983-2298 

  E-mail: mandarinlawfirm@gmail.com


  1-2001201J9422C.jpg1-2001201J950O0.jpg1-2104031K21X16.jpg  สอบถามทาง Line:mdrlawFacebook ID:mdrlawWhat's app: +66 632288821  ทนายความสามารถช่วยอะไรท่านได้บ้างในคดีอาญา:

  1-210320143I01N.jpg  เข้าพบทนาย

  ทำความเข้าใจกับคดีความเป็นครั้งแรก ตรวจสอบหลักฐาน อย่าพลาดช่วงเวลาช่วยเหลือที่ดีที่สุด


  ได้รับการประกันตัวอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี

  ระยะเวลากักขังยิ่งนาน โอกาสที่จะพ้นผิดก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น การเข้ามาช่วยเหลือล่วงหน้าโดยทนายความจึงสามารถช่วยให้ท่านได้พบครอบครัวของท่านโดยเร็วที่สุด


  การแก้ต่างเพื่อพ้นผิด

  แมนดารินเป็นทนายความแก้ต่างมืออาชีพในคดีอาญาของกรุงเทพฯ ใช้การแก้ต่างอย่างมืออาชีพและการสื่อสารอย่างมีเหตุผลเพื่อโน้มน้าวผู้พิพากษา เพื่อให้ผู้การตัดสินของท่านเป็นประโยชน์มากที่สุด


  1-200106134P5C5.jpg  การแก้ต่างในโทษสถานเบา

  แมนดารินเป็นสำนักงานกฎหมายที่มีทนายความแก้ต่างมืออาชีพในคดีอาญาของกรุงเทพฯ การหาทนายความจำเลยในคดีอาญาสามารถช่วยให้คนในครอบครัวของท่านได้รับโทษสถานที่เบาลงได้ ซึ่งรวมถึงการได้รับการยกเว้นจากโทษด้วย


  การแก้ไขคำพิพาทในการตัดสินของศาลชั้นสอง

  หากคำพิพากษาของศาลชั้นแรกผลลัพธ์ออกมาได้ไม่ดี การพิพากษาศาลชั้นที่สองยังมีความหวัง แมนดารินเป็นทนายความแก้ต่างมืออาชีพในคดีอาญาของกรุงเทพฯ ซึ่งช่วยท่านพลิกโอกาสให้กลับมาดีได้
  ทนายความระดับสูงแห่งสำนักงานกฎหมายแมนดารินยินดีให้บริการ

  We have many professional lawyers for you


  1-210414114431H9.jpg


  1-210414114P1525.jpg


  1-210414114R5447.jpg
  เนติบัณฑิตวิริยะ  พิริยาภิญโญพงศ์
  เนติบัณฑิตคณุตม์  ฉัตรวรวิทย์
  เนติบัณฑิตนิรันด์  ทองศักดิ์  ทำงานทนายความและที่ปรึกษาด้านกฎหมายตั้งแต่ พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นเวลากว่า 20 ปี สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ : การฟ้องร้องและการแก้ต่างคดีความทางกฎหมาย การให้ข้อมูลทางกฎหมาย การบังคับคดี การดำเนินการพิจารณาตัดสิน ข้อพิพาทด้านทรัพย์สิน การจดทะเบียนธุรกิจ การจัดตั้งบริษัทและหอการค้า
  เรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2555 (ค.ศ.2008-2012) เป็นทนายในสังกัดของ MDR Law Firm  (สำนักงานกฎหมายMDR)ตั้งแต่ปี ค.ศ.2556 และเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของระบบสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย
  มีประสบการณ์ด้านการเป็นทนายความมากว่า 20 ปี และได้รับใบรับรองจากเนติบัณฑิตยสภา สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ : การดำเนินการฟ้องร้องคดีแพ่งและพาณิชย์  การดำเนินคดีฟ้องร้องทางอาญา รับประกันผู้ต้องสงสัย  ร่างคำฟ้อง คำให้การ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นอุทธรณ์ ต่อศาลฎีกา การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจและการเงิน


  1-210414114Z3292.jpg


  1-210414114925V5.jpg


  1-21041411494W56.jpg
  เนติบัณฑิตกมล  ยิ้มละมัย
  ทนายพงศ์สิทธิ์  เทพไกลวัล
  เนติบัณฑิตมิตรชัย  ทำงานด้านทนายความและคดีทางกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นบุคคลที่ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิด สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ การให้บริการข้อมูลด้านกฎหมายและคดีความที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดำเนินคดีการฟ้องร้องและประกันตัวคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทการสมรสและครอบครัว ข้อพิพาทแรงงาน คดีปกครอง ข้อพิพาทด้านในกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดิน เป็นต้น เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมผู้ถูกขุมขัง เขียนร่างเอกสารทางกฎหมาย จดหมายทนาย เป็นต้น 
  จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005) รับพิจารณาการฟ้องร้องคดีทางแพ่งและอาญา คดีความที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางทรัพย์สิน ร่างรายงานการสอบสวนคดี การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การโอนธุรกรรมซื้อขาย ให้คำปรึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ เป็นต้น ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรบริษัทหลังล้มละลายของ และเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้แก่บริษัท 
  มีประสบการณ์ด้านการเป็นทนายความม2559 กว่า 30 ปี และได้รับใบรับรองจากเนติบัณฑิตยสภา  สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ สิ่งที่ครอบคลุมการจัดตั้งและการกำกับดูแลองค์กร การแก้ต่างในคดีการฟ้องร้องแพ่งและอาญา ข้อพิพาทการปะทุษร้ายทางร่างกาย ข้อพิพาทที่ดิน ข้อพิพาททางกฎหมายการศุลกากรและโลจิสติกส์ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ ข้อพิพาทการสมรสและการแบ่งมรดก เป็นต้น 


  1-210414115020I4.jpg


  1-21041411503U22.jpg


  1-220111004321109.jpg
  เนติบัณฑิตวรายุต
  เนติบัณฑิตวรรณพันธ์
  ทนายความสะพาน  ดำรงตำแหน่งเป็นเนติบัณฑิตนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน ได้รับใบรับรองทนายความผู้ลงนามการประเมินผลกระทบ ของประเทศไทยในปี 2559 เชี่ยวชาญในการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อชาวต่างชาติในประเทศไทย สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ ข้อพิพาททางแพ่งและอาญา การได้รับการประกันตัวหรือปล่อยตัวโดยการมีทัณฑ์บน ข้อพิพาทหนี้ ข้อพิพาททรัพย์สินทางปัญญา ข้อพิพาทแรงงาน ข้อพิพาทเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาขาความเชี่ยวชาญได้แก่ การให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลด้านกฎหมาย ตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ สนธิสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย ร่างข้อเงื่อนไขทางสัญญา ดำเนินการการตรวจสอบข้อมูลเพื่อทำการการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการสื่อสารกับ BOI
  นิติศาสตรมหาบัณฑิตจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดียและมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบวิชาชีพทนายความด้านกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ที่ปรึกษากฎหมายภาษาอังกฤษมืออาชีพ เชี่ยวชาญด้านคดีแพ่งและอาญา ข้อพิพาทแรงงานและการจ้างงาน การทบทวน/ร่างเอกสารทางกฎหมาย  ความได้เปรียบของพวกเรา


  1-2001201PU3X7.jpg  ความเชี่ยวชาญในการแก้ต่างคดีความทางอาญา

  แมนดารินเป็นสำนักงานกฎหมายที่มีทนายความแก้ต่างมืออาชีพในคดีอาญาของกรุงเทพฯ การบริการด้านการฟ้องร้องและอนุญาโตตุลาการคือกิจกรรมทางกฎหมายสำคัญประเภทหนึ่งของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) ในระยะเวลา 10 ปีที่ผานมา MDR Law Firm ได้สะสมชื่อเสียงในด้านการแก้ต่างทางอาญา และให้บริการแก่คนไทยด้วยจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นเลิศตั้งแต่ต้นจนปลายเสมอมา 


  ประสบการณ์ในทางปฏิบัติมากมาย

  MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) ได้รับคดีความที่มีอิทธิหลายคดี ซึ่งเราผ่านการศึกษาและการตัดสินจากคดีความตัวอย่างจำนวนมาก จัดเตรียมแนวทางในแต่ละคดีโดยเฉพาะ ทำการจำลอง ซึ่งก่อนที่จะต่อสู้เราต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่และมีความมั่นใจที่จะชนะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการไกล่เกลี่ยคู่ความของทั้งสองฝ่ายในการดำเนินคดี และลดภาระการดำเนินคดี


  คณะทนายที่มีความสามารถเฉพาะ

  แมนดารินมีทนายความแก้ต่างมืออาชีพในคดีอาญาของกรุงเทพฯ ทนายความของเราล้วนเป็นทนายความมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายไทย พวกเขามีภูมิหลังทางการศึกษาที่ดี คณะทำงานของเราบางส่วนมีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรตุลาการภาครัฐ ทนายความของเรามีความเชี่ยวชาญในการจัดการคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสำคัญต่าง ๆ ที่ใหญ่ ยากและซับซ้อน    ทุกคดีความ แมนดารินทำสุดความสามารถ  

  1-21031612032AZ.jpg
  1-210316120345517.jpg
  1-2103161204053S.jpg

  การประเมินความเสี่ยงการฟ้องร้อง


  การทำให้เป็นกระบวนการขั้นตอนฟ้องร้อง
  การจำลองศาล

  แมนดารินมีทนายความแก้ต่างมืออาชีพในคดีอาญาของกรุงเทพฯ พวกเราทำการประเมินความยากของแต่ละคดี และวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างคดีความขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีและประสบการณ์ ทำให้เราสามารถระบุความยากลำบากและความเสี่ยงที่ต้องเผชิญในคดีต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ 


  เราได้สร้างระบบการจัดการกระบวนการทางคดีที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ แต่ละคดีจะถูกดำเนินการผ่านกระบวนการมาตรฐานถึง 33 ขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจในท่านภาพที่ดีเยี่ยมของการบริการในการดำเนินคดีของ MDR Law Firm


  เรามีความเชี่ยวชาญในการคาดการณ์ผลลัพธ์ของคดีฟ้องร้องทางการค้าที่สำคัญยากและซับซ้อน การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลที่สามในด้านการประเมินที่เป็นกลาง พวกเราก่อตั้ง “คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงทางคดี” เพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปได้ของความสำเร็จในแต่คดีความ และในกรณีจำเป็น พวกเราจำเป็นต้องจำลองศาล ทำเต็มที่เพื่อให้ท่านชนะคดีความ
 • สอบถามทางโทรศัพท์
 • สอบถามทางวีแชท
 • สอบถามทางออนไลน์
  เชิญท่านฝากข้อความ
 • 063-228-8821

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปยังเบอร์ไทยด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว
  สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว