• ภาษา
 • 063-228-8821 ,065-983-2298


  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและปกป้องผลิตภัณฑ์ 

  ————

  การจดทะเบียนสินค้าให้เป็นเครื่องหมายการค้าไม่เพียงเพิ่มมูลค่าของตนเอง และขยายการรับรู้เป็นวงกว้างถึงผลิตภัณฑ์สินค้าในตลาดเท่านั้น แต่การจดทะเบียนยังช่วยให้สามารถสร้างกำแพงป้องกันสินค้าและบริการได้อีกด้วย ซึ่ง MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) ช่วยในเรื่องนี้ได้

  MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) มีประสบการณ์มากมายในการปฏิบัติคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจ เข้ามาเป็นพันธมิตรกับเรา เพื่อการบริการที่ต้องการสำหรับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรด้วยความเป็นส่วนตัว มืออาชีพ และเอื้อต่อความสะดวกสบาย


       พวกเราให้บริการแก่ท่านดังนี้         กิจการที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

  · การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

  · การต่ออายุเครื่องหมายการค้า

  · การเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า

  · การโอนเครื่องหมายการค้า

  · การซื้อขายเครื่องหมายการค้า

  · ลงบันทึกใบอนุญาต

  · ลงบันทึกศุลกากร

  · สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์


  ธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

  · การขอสิทธิบัตรในประเทศไทย

  · การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ประเทศไทย (สิทธิของผู้สร้างสรรค์)

  · สิทธิ์ในการออกแบบอุตสาหกรรมภายนอก

  · ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

  · ชื่อทางการค้า

  · การอ้างอิงชื่อแหล่งกำเนิด

  · ความลับทางการค้า

  · การคุ้มครองพันธุ์พืช

  · ความสำเร็จด้านภูมิปัญญาอื่น ๆ
  พวกเราสามารถช่วยอะไรท่านได้บ้าง

  บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) อยู่ในตำแหน่งระดับสูงของโลกธุรกิจ และกระบวนการทางกฎหมายที่บริสุทธิ์ได้พัฒนาไปสู่การดำเนินการที่มีการปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองโดยฝ่ายกฎหมายของบริษัท กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) เป็นกลุ่มที่ปรึกษาที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังที่สุดที่ก่อตั้งขึ้นตามลักษณะพิเศษของผู้ว่าจ้าง ซึ่งเราสามารถตระหนักถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
  1-210414141635325.jpg  01.  ช่วยลูกค้ากำหนดแผนการป้องกันวิกฤตทรัพย์สินทางปัญญา

  เราช่วยผู้ว่าจ้างในการตรวจสอบความสมบูรณ์แบบของระบบ เพื่อป้องกัน "วิกฤต" ข้อพิพาทและการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต พวกเราจัดเตรียมแผนที่สมบูรณ์แบบหรือการตีความความรู้แบบเป็นขั้นตอน เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจถึงความแน่นอนและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาการใช้และการปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อเผชิญกับแนวโน้มของการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เพิ่มสูงขึ้น พวกเราจึงคิดค้นแผนป้องกันที่ครอบคลุมเพื่อลดการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ในแง่ของการบริหารจัดการตราสินค้าเราสนับสนุนให้มีการลงทุนที่คุ้มค่า และการจัดสรรการกระจายการลงทุนในช่วงแรกของการได้มาซึ่งความเป็นเจ้าของ จะทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับประโยชน์สูงสุด

  1-200303103433Q6.jpg  02. เราจะดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่ท่านภายในระยะเวลาอันสั้นโดยเร็วที่สุด

  เราเข้าใจถึงแนวคิดของผู้ว่าจ้างที่ต้อง “ ผลิตสินค้าก่อน และปกป้องในภายหลัง”  ดังนั้นเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR) จึงต้องอาศัยแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่มีอยู่ ในการแก้ไขปัญหาทีละขั้นตอนด้วยความเร็วสูง ดำเนินงานด้านกฎหมายต่าง ๆ อย่างก้าวกระโดด และช่วยเหลือลูกค้าในการอัพเกรดแบรนด์พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างราบรื่น,ภายใต้แนวคิด“ ความสำเร็จของประสิทธิภาพบรรลุผลประโยชน์” ทรัพยากรบุคคลจำนวนมากทำให้เรารับประกันด้านกำลังในเรื่อง “การยอมรับแบบเรียลไทม์และการดูแลแบบเรียลไทม์”


   ช่องทางการปรึกษาด่วน

  สอบถามทางโทรศัพท์:063-228-8821,065-983-2298 

  E-mail: mandarinlawfirm@gmail.com  1-2001201J9422C.jpg1-2001201J950O0.jpg1-2104031K21X16.jpg  สอบถามทาง Line:mdrlawFacebook ID:mdrlawWhat's app: +66 632288821
  1-2001201K513446.jpg  เรื่องที่จำเป็นต้องรู้สำหรับการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

  1. ประเทศไทยเปิดรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน เครื่องหมายการค้าร่วม เครื่องหมายชุด และเครื่องหมายสีฉลากบรรจุภัณฑ์


  2. ประเทศไทยไม่รับสินค้าบางประเภทที่มีขอบเขตค่อนข้างใหญ่ อาทิ "เสื้อผ้า" หรือ "น้ำมัน" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขอบเขตขนาดใหญ่เกินไป ทางแมนดารินสามารถช่วยท่านปรับแต่งการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ ดำเนินการตรวจสอบและตรวจทานล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
  3. มีสองวิธีในการขอเครื่องหมายการค้าของไทยและ ซึ่งบริษัทต่าง ๆ สามารถพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะดำเนินการแก้ปัญหาในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้อย่างไร สองวิธีดังกล่าว ได้แก่ : 

  A. ด้วยความช่วยเหลือของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR)  ทางเราจะส่งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้าโดยตรงไปที่สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ซึ่งจะใช้เวลาภาย 15 เดือน。

  B. ด้วยความช่วยเหลือของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR)  ทางเราจะส่งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้าประเทศไทยผ่านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือ Madrid Protocolโดยจะใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 21 เดือนซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ บริษัทจำเป็นต้องส่งเอกสารการสมัครเพียงชุดเดียว เพื่อสามารถระบุการขยายการความคุ้มครองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้กับคู่สัญญาหลายฝ่าย ซึ่งวิธีนี้จะสามารถขอความคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับเครื่องหมายการค้าของท่านได้อย่างง่ายดายในหลายภูมิภาค สำหรับแนวทางนี้ไม่เพียงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเท่านั้นการลดความซับซ้อนของขั้นตอนการสมัคร นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดการเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร
  กระบวนการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า


  1-200120191S0502.jpg1-200120191S9630.jpg1-200120191TN08.jpg1-200120191U4V2.jpg1-200120191Z3122.jpg1-200120191912534.jpg1-200120191919B3.jpg  01.ออกแบบตราเครื่องหมายการค้า


  02.จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า


  02.ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า


  04.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับพิจารณา


  05.ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า


  06.ประกาศโฆษณา


  07.การยื่นคำขอสำเร็จ
  ระยะเวลาการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

  1) หนังสือแจ้งการยอมรับจะออกให้ภายใน 7 วันทำการและสามารถใช้เครื่องหมายการค้าได้หลังจากได้รับหนังสือแจ้งการยอมรับ และมีเครื่องหมาย TM (เครื่องหมายการค้า) เรียบร้อย

  2) รับใบรับรองเครื่องหมายการค้าในเวลาประมาณ 9 เดือน และท่านสามารถใส่ R (การจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนแล้ว) ได้เมื่อท่านได้รับใบรับรอง


  การจำแนกประเภทของเครื่องหมายการค้า

  1. ระยะเวลาการใช้งานเครื่องหมายการค้า: มีอายุในการใช้งาน10 ปี และทุก 10 ปีดำเนินการต่อทะเบียนหนึ่งครั้ง

  2. วิธีการคำนวณการเสนอราคา : เครื่องหมายผลิตภัณฑ์และชื่อสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในแต่ละหมวดหมู่ที่มีขนาดเล็กต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ครีมบำรุงผิวหน้า มาสก์ และโลชั่นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบ่งเป็น 3 ประเภท และการคิดค่าบริการจะคิดตามประเภท ทั้งหมด 3 รายการ

  3. หากยอดสะสมสำหรับผลิตภัณฑ์หมวดหมู่เดียวกันเกินจำนวนที่กำหนดจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมซึ่งเท่ากับการสมัครสินค้าที่รวมอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันทั้งหมด (จำนวนสินค้าและหมวดหมู่ในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 45 จำพวก)
  1-2001201KIY03.jpg

  หมายเหตุ: พวกเราขอแนะนำการจัดประเภทผลิตภัณฑ์สำหรับท่าน โปรดอย่าแยกประเภทด้วยตัวตนเอง! 


  * เกี่ยวกับข้อพิพาทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยคำที่เป็นที่นิยม การยื่นขอสมัครที่สำเร็จหมายความว่าจะไม่มีใครจดทะเบียนผลิตภัณฑ์สำเร็จ แต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนอื่นสมัครพร้อมกันด้วย ทำให้เกิดมีความเสี่ยงที่การลงทะเบียนยื่นขอสมัครจะไม่ผ่าน และสำนักงานเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องจะไม่รับคืนเงิน


 • สอบถามทางโทรศัพท์
 • สอบถามทางวีแชท
 • สอบถามทางออนไลน์
  เชิญท่านฝากข้อความ
 • 063-228-8821

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปยังเบอร์ไทยด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว
  สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว