• ภาษา
 • 063-228-8821 ,065-983-2298  1-210414114431H9.jpg
  เนติบัณฑิตวิริยะ  พิริยาภิญโญพงศ์  ประวัติการศึกษา

  · จบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่น 26 ในปี พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999)

  · ได้รับใบอนุญาตทนายความจากเนติบัณฑิตยสภา ในปี พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002)


  ประวัติการทำงาน

  ทำงานทนายความและที่ปรึกษาด้านกฎหมายตั้งแต่ พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นเวลากว่า 20 ปี

  · เป็นทนายมืออาชีพของ MDR Law Firm (สำนักงานกฎหมายMDR)


  สาขาความเชี่ยวชาญ

  · การฟ้องร้องทางแพ่ง ข้อพิพาททางการค้า

  · คดีพิพาททางสัญญา

  · ข้อพิพาทการสมรส ครอบครัวและการสืบมรดก

  · ข้อพิพาททางทรัพย์สินทางปัญญา

  · ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท
 • สอบถามทางโทรศัพท์
 • สอบถามทางวีแชท
 • สอบถามทางออนไลน์
  เชิญท่านฝากข้อความ
 • 063-228-8821

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อไปยังเบอร์ไทยด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว
  สแกน QR Code ด้านบน เพื่อตอบคำถามและปรึกษาส่วนตัว